הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
הפתק שהותיר לנו אחרי לכתו רב כדורי ובו שמו של משיח

הפתק שהותיר לנו אחרי לכתו רב כדורי ובו שמו של משיח

כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחאו כף

הגאולה היא תבוא בדרך של שלום, וכולה תהיה רק אהבה בכל

כי לא יטוש ד עמו ונחלתו לא יעזוב
בס"ד בע"ה למען האהבה שיבוא משיח צדקינו במהרה אמן

הגאולה היא תבוא בדרך של שלום, וכולה תהיה רק אהבה בכל

הפתק של הרב כדורי לגבי משיח מצד אהבת ישראל
להפיץ פתקו של הרב  אנא להפיץ 
הפתק בו תלויה גאולת ישראל מיד ברגע זה
הפתק שהשאיר הרב כדורי  אנא להפיץ
למען ישראל והעולם השרויים בצרות:

http://www.kaduri.net/_Uploads/dbsAttachedFiles/8888424.pdf
בס"ד בע"ה למען האהבה שיבוא משיח צדקינו במהרה אמן

 

הפתק האמיתי לגבי המשיח שהותיר בצוואתו הרב זקן המקובלים בארץ ר' יצחק כדורי זכרונו לברכה וזכותו יגן עלינו , ושהורה לפותחו שנה אחרי ההסתלקות, ובו רמוז שמו של המשיח בר"ת (ראשי תיבות) כך נכתב במכתבו האחרון של המקובל "ירים העם ויוכיח שדברי ותורתו עומדים" .מי שיבחן הפתק ישים לב לדבר מה מעניין . לפי פתק זה שמו של משיח ישראל "יהושוע".אנו מקווים עדיין לגאולה ברחמים.

ומ Nfc
הפתק המדובר נכתב באלול תשס"ה, כחמישה חודשים קודם שהרב כדורי הלך לעולמו.

ערב יום השנה הראשון לפטירת זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי, נחשף פתק בו נרמז שמו של המשיח. בפתק נכתב: "בעניין הר"ת [ראשי תיבות] של משיח. ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים. באתי על החתום בחודש הרחמים [אלול] התשס"ה, יצחק כדורי". אנשי חצרו מסרו כי הרב לא הותיר צופן לפיענוח הדברים, אך ראשי התיבות של הנכתב הם "יהושוע".

 
צריך להפיץ ולפרסם בכל האמצעים 

חלום

"המקיץ עם פסוק בפיו הרי זו נבואה קטנה" (חז"ל)


לפני כמה שנים חלמתי לי חלום. באותה תקופה כבר שמעתי על הפתק שהשאיר הרב כדורי וכבר ראיתי מה שהיה כתוב בו. בחלומי שישנתי התעוררתי עם פסוק ופירושו שהפירוש היה בתוך החלום . וכך היה בחלום ממש וחזיתי : 'הקיצו ורננו שוכני עפר' שזה ראשי תיבות של יהושע. בחלום ניסיתי למצוא אם זה נכון שזה ראשי תיבות יהושע , ולא הספקתי. כשהתעוררתי שמתי לב שאכן היה זה מדוייק מה שנאמר בחלומי. שהתעוררתי חשתי בודאות בתוך ליבי ! שזה קשור לפתק של הרב כדורי . לא יודע למה.הרגשה ברורה שזה קשור לפתק זה שהותיר רב כדורי.רק אחרי זה הבנתי , עוד משהו בנוסף ליו"ד של יקומון , זה באמת יוצא 'יהושע' בדיוק.
 
 
 
אני נשבע שלא ידעתי- מעודי לפני כן שכך

היה כתוב בספרי קדושה
    
...ואחרי כמה שנים

ראיתי במקרה בעיניי בבית של סבי אליהו ספר של רבי נתן מברסלב תלמיד הצדיק נחמן בו היה כתוב בפתיחת הספר ש"הקיצו ורננו שוכני עפר ראשי תיבות יהושע שהוא התלמיד"

מעניין שהפסוק "יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר" בפשט נראה לי שמדבר על תחיית המתים 'יקומון - הקיצו ורננו שוכני עפר'. שיקומו ויקיצו וירננו - ישמחו שוכני העפר. ותחיית המתים קשורה לגאולה לפי המדרשים. 


לפי פסוק זה כנראה שבימיו של משיח אליו התכוון הרב כדורי תתרחש תחיית המתים בקרוב כי משיח צדקינו ברוך ה' כבר בינינו (לפי הפתק שהשאיר הרבי כדורי) ושמו יהושוע כראשי תיבות "יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר"   
 
ציון סנגורן של ישראל לוי יצחק ברדיצוב 


http://www.kaduri.net/_Uploads/dbsAttachedFiles/8888424.pdf

בס"ד בע"ה למען האהבה שיבוא משיח צדקינו במהרה אמן

הגאולה היא תבוא בדרך של שלום, וכולה תהיה רק אהבה בכל

בזכות לוי יצחק בן שרה סאסיא שאשיא בע"ה בס"ד שא-להים ישמור אותי ושיאחל לי בריאות .
הכל אהבה

בס"ד דף זה יהיה נא לעילוי נפש רוח ונשמה חי'ה ויחידה בגן העדן העליון של המרוחמת אסתר ברת שמחה ואברהם ולעילוי נשמת דודי בנה אברהם ע"ה אמן כן יהי רצון לפניו יתברך שאמרה לי באהבתה בדאגתה לי ובטוהר ליבה ותמימותה הגדולה "א-להים ישמור אותך" גידלה אותי בילדותי ומעולם דאגה לי ותמיד דאגה לי לשלומי ולבריאותי. אמן וכן יהי רצון. ת.נ.צ.ב.ה תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים ומנוחה נכונה וטובה אהבה באהבה תחת כנפי שכינה לעולמים "אחסה בסתר כנפיך עולמים' אמן אמת עה
ולעילוי הנפש רוח נשמה חי'ה יחידה בגן העדן העליון של המרוחם אליהו פינחס בן אסתר אמן כן יהי רצון שתמיד אהב אותי ועזר לי וחמל עליי בחמלה גדולה ע"ה והיה לי אב ת.נ.צ.ב.ה וזכותו יגן עלינו באהבה וזכות הרב יצחק אבוחצירא גם כן ע"ה ומנוחה נכונה וטובה אהבה באהבה תחת כנפי שכינה לעולמים "אחסה בסתר כנפיך עולמים' אמן אמת עה
לע"נ בשלום היקרה התמימה הטהורה חֶמְדה אופירה צוקר בת מירי ומנחם יהי זכרה ברוך עד עולם
ולעילוי נשמת היקרה לי כאחות הייתה בשבילי יעל יקירתי המתוקה הבת יפה ובן הוריה
לעילוי נשמת אלעד וולנשטיין ז"ל בן עדנה ועוזי 
ולע"נ רעי ואהובי ידיד נפשי רועי ע"ה בן מרת רינת ומרדכי מוטי שאהבוהו לאין קץ ואין סוף
דוד קמפפר ע"ה בן רבקה זכרו לברכה תמיד  
היקר לנו אהרן נגר ז"ל
לזיכרון ראובן בן זהבה לב כהן
הרב ראובן דונין חסיד הרבה
לע"נ יהודה אזר
לעילוי נשמת אוה חוה ויהודה בר גיורא ז"ל
לע"נ סעיד צפירה
רעי מתן-בן-טלי ובצלאל פריש ז"ל זכרונו לברכה לזכר עולם לחיי עולם הבא
אהובנו שמעון (דדה) בוסקילה
ולעילוי נשמת דוד הכהן קרל ז"ל ע"ה בר ברוך ובללה קרל הכהן וההורים קרל בלה וברוך זכרונם לברכה תהי נשמתם צרורה בצרור החיים לעולם ה נחלתם ויהי זכרם ברוך שמור ואהוב עולם הולך ניחוחו בגן עדן העליון תהי מנוחתם לעולם אמן. . אמן
לע"נ אברהם ודוד ביטון בר עישא ומרת סעדה ביטון שלום ורחל בן יאיר יצחק ואסתר בן יאיר ילדיהם דויד ומאיר ואברהם ושמעון יוסף ואליהו בן יאיר האחים
לע"נ אברהם וסעדה בוסקילה עה זכרונם לברכה אמן
לעילוי נשמה אברהם ושמחה ביטון ויעיש ביטון ע"ה  
ולע"נ המרוחמת הילדה היקרה לי יסמין קריסי זכרונה לברכה ע"ה
לעילוי נשמת מרת חביבה לענקרי עליה השלום ע"ה
לעילוי נשמת מרת חנה אברג'ל עליה השלום

זכר - 
יוסף טרומפלדור
מרדכי אנילביץ' וחבריו גטו ורשה
הקדוש - זצל רחבעם זאבי שאהב את ארץ ישראל בכל מהות מהותו
משה מונטיפיורי
נחום גוטמן אוהב הארץ וחיים ע"ה הצייר וסופר
הברון אדמונד דה רוטשילד בנימין רוטשילד יעקב דה רוטשילד על שמו נקראת זכרון יעקב
דוד אבידן ז"ל
זכר רחל המשוררת שמקומה על יד הכנרת ע"ה
לעילוי נר"ן ח"י עוזי חיטמן בן לחנה ולאברהם הקרוי על שם סבו שהיה רב שנקרא עזריאל שנספה בשואה האיומה ולזכות וזכר הרב משה חיים לאו שנספה בשואה צאצא של שושלת של רבנים דור אחר דור משך 36 דורות שציוה על בנו נפתלי לשמור על לוליק אחיו הוא היום ישראל מאיר לאו ואחיו נפתלי לאו
זלמן שז"ר וכל נשיאי המדינה האהובים ראשי הממשלה האהובים וכל ראשי הערים האהובים כולם אהובים לעולם
לזכר עולם  לזכר יצחק רבין ראש ממשלתנו אהוב ויקר ולאה היקרה זוגתו שפעלו למען עם וארץ ישראל ולמען הציבור כל חייו עליהם השלום זכרונם לברכה ושלום תהי מנוחתם כבוד ואהבה 
לעילוי נשמה הקדוש - הרב דויד מאיר כהנא שחירף נפשו למען שלום היהודים באהבתו ללא תנאי 
ולע"נ ידידיה פרנקל עה
לע"נ חיים נחמן ביאליק ז"ל
לע"נ שאול טשרניחובסקי ע"ה
לעילוי נשמת משורר האהוב יהודה עמיחי 
לזכרון עד - נתן יונתן זכרו לברכה ולכבוד  
לזכר מנחם בגין יצחק שמיר
ש"י שמואל יוסף עגנון
זכר בנימין זאב הרצל
ולע"נ ר' נחמן בן שמחה בן פיגא מברסלב זיעא ותלמידיו נתן ונפתלי ושמעון רבי ישראל קרדונר והסבא היקר ישראל דב אודסר
עשרה זקנים שהם יסדו את ספר התהלים לד' הנכתב מרוח קודש הלל הזקן ותלמידיו יונתן בן עוזיאל יוחנן הסנדלר רבי שמעון בן יוחאי ובנו אלעזר בנו ר מאיר בעל הנס יהודה בר עילאי רבי יהודה הנשיא עה רב אשי אביי ורבא רשב"י וחבריו וכל התנאים ואמוראים   
יוסף חיים זוננפלד  
ובבא שלום איפרגן ע"ה אחותו מסעודה זל ת.נ.צ.ב.ה ר' יעקב דדון סעדה בת תמו ר' יעקב מלול וישראל בבא סאלי זיע בר מסעוד ועישא משה-אהרן בן חיים פינטו פנחס הכהן ר' דוד בן ברוך ואבא דודו ע"ה ודוד ומשה דניאל השומר חיים בן עטר ן' ר' משה יהודה בן עטר רבי שלמה בלחנס רבי מולאי איגגי אברהם מול כדאר עמרן בן דיוואן רפאל ברוך טולדאנו ע"ה משה ליב מסאסוב הרב מרדכי צמח בן מזל טוב וסלימאן אליהו ר' משה אברג'ל זיע ר' יעקב דנינו דן אבינו בן יעקב שמשון בר מנוח וצללפונית אדמו"ר הזקן הרב כדורי בר תופחה זיע דניאל איש חמודות מחבר מתוק מדבש דניאל בן נפתלי פריש ועל ישראל רבי משה קורדווירו זיע מחבר ספר תומר דבורה על יג מידות הרחמים ושלמה אלקבץ יוסף קארו ר' משה איסרליש יצחק לוריא אשכנזי ב"ר שלמה וכל נשיאי חבד הרבי אהר רוקח מבעלז זיע אברהם ישעיהו קרליץ חזון איש ישראל מאיר הכהן ראדין החפץ חיים רבי יוסף כהנמן ר' אהרן ראטה יוסף טרומפלדור רב אריה בן בנימין ביינוש רב האסירים חיים מוולוזין ישראל בעל שם טוב הנודע ביהודה דב-בער מעזריץ' בר חוה מנחם מענדל ויטבסק אברהם מענדלוויטש מרדכי בר ישכר דב בעלזה אברהם מתיתיהו בן מנחם נחום שטפנשט רב יצחק יצחק בוקרשט נחום שמש ר' לוי יצחק בן שרה סאסיא סאשע שאשיא בן מאיר מברדיטשוב "סניגורן של ישראל כולם" ונפתלי בן יעקב אבינו בנימין וכל שבטי י-ה ראובן שמעון לוי יששכר זבולון גד ואשר דן ונפלתי יוסף ובנימין מנשה ואפרים ושבעים נפשות הבית יעקב מאיר ליבוש המלבים דוד לופו. האחים הקדושים שלושה זושא ואלימלך ואח שלהם השלישי שנדדו והגלו את גופם ישראל יעקב ישראל קנייבסקי כלב בן יפנה יהושע בן נון ופנחס רבי עקיבא הרב יוסף שלום אלישיב בת שבע קנייבסקי זיע אליהו הגר"א יוסף יצחק שניאורסון רב אלעזר מנחם מן ש"ך עה לע"נ אברהם יצחק הכהן קוק הרב של ארץ ישראל ובנו צבי יהודה ויהודה לוי אשלג יהודא פתיה והרב דוד הנזיר ר' ראובן בן דוד יוסף
ולעילוי נשמת כל מתי ישראל וחסידי אומות העולם וצדיקי אומות עולם  (ס' 'ענף עץ אבות') ולזכרם של ששה מיליון עקודים שרופים ביסורים מרים מאחיי ועילוי נשמת כל הבריות שהלכו מהעולם  לטוב ולגן העדן האבוד והיפה לעד כולם אהובים כולם ברורים
כולם אהובי עליון לעולם ועד
לזכר רעיי ידידיי ג'וני- ג'ון וינסתון אונו לנון בן אלפרד ובן ג'וליה היקרה אוהב השלום והאהבה
ולזכר רעו ויקירי ג'ורג' היקר ג'ורג' הארולד האריסון בן ללואיז שאהב חיים וצחוק ואהבה הוא אוהב החיים והא-ל 
לינדה איסטמן מקרתני ז"ל
ולזכרו האהוב של מפיקם ברייאן אפשטיין ז"ל ששמו העברי החרוט מצבתו ר' שמואל ב"ר צבי
ניל אספינל
לזכר מייקל ג'קסון , אלביס אהרון פרסלי המקסים
לזכר וויטני יוסטון

לשלום על ישראל והעולם כולו ונחת
אליהו הנביא זכור לטוב יושב בגן העדן ורושם זכויותיהם של ישראל
למען האהבה
בע"ה שיבוא משיח צדקינו במהרה אמן


ושיהיה לחיזוק נשים , נשות ישראל וחיזוק נשות חבד יקרות הפועלות למען ביאת משיח צדקינו ברחמים זכות ימימה ורבנית חיה מושקא נחמה דינה שטערנא שרה ורבקה חיה מושקא ודבורה לאה ברת שניאורי סטרנא רחל מנוחה סלונים עה חברון   


צריך להפיץ ולפרסם בכל האמצעיםיהיה ברכה לעולם לעולמים 
למען חופש וחירות האדם ושלום עולם והבריות שבו 
למען השלום בעולם בסד ומשיח צדקינו שבא מהרה
ולעילוי נשמת כל מתי ישראל ועמך כולם צדיקים וחסידי אומות העולם צדיקי וקדושי ישראל וצדיקי אומות עולם (ס' 'ענף עץ אבות') ולזכרם של ששה מיליון עקודים שרופים ביסורים מרים מאחיי ועילוי נשמת כל הבריות שהלכו מהעולם לטוב ולגן העדן האבוד והיפה לעד כולם אהובים כולם ברורים
כולם אהובי עליון לעולם ועד  כאחד לעד שמו הטוב 
לאהוב